הכנה לבגרות באזרחות: הכרזת העצמאות חלק ב'

מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2018

להשלים