פתרון תרגילים - החוק השני של ניוטון

מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בפברואר 2015

להשלים