היהודים באים - הכרזת העצמאות

מאת כאן 11, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באפריל 2018

להשלים