מבט - שותפות גורל מאז ועד היום: על הפלוגה הבדואית

מאת כאן 11, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באפריל 2018

להשלים