פיתוח המשוואה לשימור אנרגיה בהתנגשות חד מימדית

מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 באפריל 2018

להשלים