הסתברות דיאגרמת עץ 2 - הוצאת גרביים ממגירה

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2018

להשלים