כט' בנובמבר ותוכנית החלוקה

מאת מוריה חן אלמלם, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במאי 2018