משקולת מושכת עגלה ללא חיכוך - תרגיל

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018