משפטים בגיאומטריה - תכונות משולש שווה שוקיים

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בנובמבר 2018