כלים מתמטיים שימושיים – גיאומטריה | חוקי משולשים

By Pocket Teacher, uploaded by איתמר בנית on 26 נובמבר 2018

סקירה כללית של תכונות ומשפטים במשולשים