חדשות מהעבר - הצהרת בלפור

מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019