דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

בפרק זה נרחיב על פעולותיה המרכזיות של התנועה הציונית

שיעורים

08:26 העליות הראשונה והשנייה לארץ-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
12:14 ציונות ולאומיות - התנועה הציונית מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
06:11 העליה הראשונה וקשיי העולים-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
12:59 שמירה עיברית-ארגון השומר -לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
04:40 רוטשילד ושיטת הפקידים-הסבר לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
08:28 הישגי העליות בתחומים השונים מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית
08:32 התנועה הציונית-מוסדות וארגונים מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית
19:58 התיישבות יהודית עד מלחמת העולם הראשונה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:11 תהליך הדה-קולוניזציה מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
10:35 הקמת התשתית לתרבות וחינוך עברי מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
12:32 המשרד הארצישראלי וד"ר ארתור רופין מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
13:11 הברון רוטשילד ושיטת האפוטרופסות מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

00:19 מאפייני השומרים ב18 שניות (ישראל מסביר) מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית