מלחמת העולם הראשונה בקיצור

מאת הדרך הקלה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019