רואים היסטוריה - עליית הנאצים לשלטון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019