חלק ראשון: 1933–1939

בפרק זה נעסוק באידיאולוגיה הנאצית, עליית הנאצים לשלטון, ומדיניות הנאצים עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.