עליית הנאצים לשלטון

מאת עמית ורוני נתני, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019