המדיניות כלפי יהודי גרמניה 1939-1933

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019