המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019