המדיניות הנאצית כלפי יהודי גרמניה (1939-1933)

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019