הסכמי שביתת הנשק

מאת nir szlaifer, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019