המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות

בפרק זה נעסוק בעימות מול השלטון הבריטי, בסיום המנדט ובמלחמת העצמאות