הסכמי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות (הקו הירוק)

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019