הסכם שביתת הנשק: ישראל-לבנון, ישראל-סוריה

מאת כאן אוצרות החינוכית - ארכיון השידור הציבורי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019