גאומטריה בגרות קיץ א 2018 שאלון 804/481

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019