משפט חפיפה צלע צלע זוית (צ.צ.ז)

מאת מתמטיקה בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019