משפט חפיפה צלע צלע צלע (צ.צ.צ)

מאת מתמטיקה בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019