משפט חפיפה זוית צלע זוית (ז.צ.ז)

מאת מתמטיקה בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019