הרעיון הלאומי, מדינות לאום, הצדקות

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019