הקמת צה"ל (הפקודה להקמת צה"ל)

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019