פירוק המחתרות (אצ"ל, לח"י) ומטה הפלמ"ח

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019