חוק 2 וקינמטיקה

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019