הסתברות 4 יחידות-הסתברות מותנית ,השתברות טבלה

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019