החוק הראשון של ניוטון

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באפריל 2014

0:00 - מבוא
0:28 - הגדרת השאלה - מה המצב הטבעי של גוף?
0:43 - תפיסה יומיומית - כאשר אין השפעות חיצוניות על גוף - הוא עוצר.
0:50 - כיצד היו מתנהגים חפצים ברכבת?
1:30 - דוגמה נוספת - חיכוך.
2:15 - החוק הראשון של ניוטון.
2:51 - משיכת נייר מתחת לחפץ.
3:15 - חפץ הממשיך לנוע בעצירה פתאומית.
3:29 - הסבר התנהגות הגוף בעת נסיעה ברכב.