וקטורים זווית בין ישר למישור

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019

.