הזווית בין ישר ומישור במרחב

בפרק זה נעסוק במציאת הזוית בין ישר לבין מישור במרחב

שיעורים

06:31 וקטורים זווית בין ישרים/וקטורים OpenBook מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
06:16 וקטורים זווית בין ישר למישור מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:31 תרגול זווית בין ישר למישור: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית