וקטורים זווית בין ישרים/וקטורים OpenBook

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019