אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019