סימנים - בראשית ו

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בספטמבר 2019