בראשית פרק ט - הבהמות כמאכל - יושי פרג'ון

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בספטמבר 2019