סימנים - בראשית ט

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בספטמבר 2019