929- סיכום שבועי - בראשית יא- טו

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019

ע