מסעו של תרח ומסעו של אברהם - יושי פרג'ון

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019