כוורת - גוליית

מאת מוזיקה ישראלית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2020