חדשות התנ"ך: דוד וגוליית

מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2020