מתקף - הגדרה וחישוב

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 ביולי 2015

0:00 - מבוא - למה צריך מתקף?
0:55 - הגדרת מתקף עבור כוח קבוע.
1:50 - דוגמה פשוטה.
3:00 - חישוב מתקף עבור כוח משתנה.
7:05 - סיכום.