משפט מתקף ותנע

בפרק זה נגדיר את המושג תנע ונראה את הזהות בין מהתקף הפועל על גוף לבין שינוי התנע שלו

שיעורים

09:10 תנע כמדד לכמות התנועה מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י יאיר קרין
10:16 השפעת מתקף של כח משתנה על התנע מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י יאיר קרין
05:18 סרטון לפתיחת נושא תנע מאת Alina Colton, הועלה ע"י אלינה קולטון
06:47 צוות דקל- משפט מתקף-תנע מאת עידן תומר, הועלה ע"י איתמר בנית
13:24 משפט מתקף ותנע מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י איתמר בנית
05:51 משפט מתקף ותנע מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
06:19 הגדרת מושג התנע מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י שיר שלו
05:36 מתקף ותנע 1 – הגדרות, משפט מתקף תנע מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית
05:36 מתקף ותנע 1 – הגדרות, משפט מתקף תנע מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית
08:42 פיזיקה שאפשר להבין - תנע ומתקף מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

08:14 Force vs. time graphs | Impacts and linear momentu מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:33 Impulse and momentum dodgeball example | Physics | מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:03 מתקף - פתרון תרגיל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 מתקף ותנע, גרף כוח זמן מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:27 מתקף ותנע 3 – תרגול בעזרת גרף כוח כתלות בזמן מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:10 The Physics of Car Crashes מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית
03:04 מתקף ותנע 2 – יחידות מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית