משפט מתקף ותנע

בפרק זה נגדיר את המושג תנע ונראה את הזהות בין מהתקף הפועל על גוף לבין שינוי התנע שלו

שיעורים

סרטון לפתיחת נושא תנע מאת Alina Colton, הועלה ע"י אלינה קולטון
צוות דקל- משפט מתקף-תנע מאת עידן תומר, הועלה ע"י איתמר בנית
משפט מתקף ותנע מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י איתמר בנית
משפט מתקף ותנע מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
הגדרת מושג התנע מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י שיר שלו
מתקף ותנע 1 – הגדרות, משפט מתקף תנע מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית
מתקף ותנע 1 – הגדרות, משפט מתקף תנע מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית
פיזיקה שאפשר להבין - תנע ומתקף מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

Force vs. time graphs | Impacts and linear momentu מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
Impulse and momentum dodgeball example | Physics | מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

מתקף - פתרון תרגיל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
מתקף ותנע 3 – תרגול בעזרת גרף כוח כתלות בזמן מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

The Physics of Car Crashes מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית
מתקף ותנע 2 – יחידות מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית