סימנים דברים פרק ו

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בינואר 2020