דברים ט"ו

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר דברים פרק ט"ו

שיעורים

05:16 פתוח תפתח 1, דברים טו, ז-יא, עקרונות הצדקה מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית
12:47 דברים טו- שמיטת חובות ופרוזבול מאת לירן נעמת, הועלה ע"י איתמר בנית
03:08 סימנים דברים פרק טו מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
11:06 דברים פרק טו' מאת בגרות בתנך, הועלה ע"י איתמר בנית
09:23 דברים, ט"ו ופרוסבול - שמיטת חובות מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:04 חוק חובה 3 - דברים טו' 1-11 מאת oranimcollege, הועלה ע"י איתמר בנית