חוקי מלחמה: 4 פטורים, מלחמת חובה ורשות, כריתת עץ

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020