דברים י"ז

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר דברים פרק י"ז

שיעורים

03:05 הרב בני לאו ומיכה גודמן / פרקים יג - יז / 929 מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:22 הנאום האחרון של משה - 3 / ספר דברים יג-יז / 929 מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:47 סימנים דברים פרק יז מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:40 שאלה+תשובה - דברים י"ז 13-8- א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית